Laden

Copyright en Disclaimer

Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie zoals tekst, beeld, video, etc. die u op deze site Andijk Auto Techniek en alle onderliggende pagina’s aantreft op www.andijkautotechniek.nl. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. Plaatsing op andere websites op welke wijze dan ook en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Andijk Auto Techniek. Andijk Auto Techniek voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het verwijzen naar pagina’s op deze website is toegestaan.

Disclaimer

Andijk Auto Techniek streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte actuele informatie te geven. De informatie op deze website is samengesteld met inachtneming van de grootste zorg en nauwkeurigheid. Wij kunnen echter niet garanderen, dat de informatie op het moment dat deze wordt ontvangen juist, of niet verouderd is. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina's. Andijk Auto Techniek kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsite of voor onjuistheden of onvolledigheden. Via deze website is het mogelijk toegang te krijgen tot andere internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/beheerd. Andijk Auto Techniek neemt geen enkele verantwoording en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Andijk Auto Techniek heeft het recht de angeboden informatie, inclusief deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de, op of via deze website aangeboden informatie, is gewijzigd.